Category Archives: Uncategorized

เขตเมืองหลายแห่งค่อนข้างเป็น “สีเขียว”

ความคิดในวันหยุดของเมืองอาจทำให้เกิดภาพลักษณ์ของทางเท้าที่ไม่มีต้นไม้และถนนที่มีการจราจรติดขัด แต่พื้นที่เขตเมืองหลายแห่งค่อนข้างเป็น “สีเขียว” ระบบการขนส่งสาธารณะลดการปล่อยคาร์บอนรถยนต์ช่องทางจักรยานเป็นที่นิยมเช่นร้านค้าคัพเค้กและเจ้าหน้าที่ของเมืองกำลังลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Continue reading เขตเมืองหลายแห่งค่อนข้างเป็น “สีเขียว”